TimeWorks® toimialakohtaiset videot

Lähes jokaisen yrityksen toimintaprosessit ovat yksilöllisiä. Jopa samalla toimialallakin olevien yritysten toimintaprosesseissa löytyy eroavaisuuksia. Tämän vuoksi olemme kehittäneet ohjelmistoon yli 600 muokkausominaisuutta, joiden avulla voidaan luoda täysin yksilöllisiä toimintaympäristöjä ilman ohjelmointityötä.

Huoltoyrityksen toimintaprosessi

Oheisessa videossa on esitelty hyvin lyhyesti tyypillisen huoltoyrityksen tapa käyttää TimeWorks® -ohelmistoa.

Siivousalan yrityksen toimintaprosessi

Oheisessa videossa on esitelty hyvin lyhyesti tyypillisen siivousalalla toimivan yrityksen tapa käyttää TimeWorks® -ohjelmistoa.

TimeWorks® Service esittelyvideot ja esitykset

TimeWorks® Service versio on tarkoitettu asennus- huolto- ja kunnossapitoyritysten töiden toiminnanohjaukseen.

Kalenterinäkymien avulla optimoidaan resurssien käyttö, seurataan töiden etenemistä, sekä poistetaan unohdukset, kuten laskuttamattomat työt.

Töiden vastaanoton prosessit ovat pitkälle automatisoituja, kuten mm. tarjousten automaattinen luonti ja töiden nopea resursointi työkalenteriin tai avoimeen työjonoon.

Mobiilit käyttöympäristöt varmistavat, että työtekijät saavat informaation tehtävistään esimerkiksi matkapuhelimeensa, jonka avulla he voivat raportoida töihin käytetyn ajan, kulukorvaukset ja tarvikkeet. Näin syntyvät myös laskutuksen ja palkanmaksun perusteet.