Kaikkien resurssien varaukset ja niiden toiminnanohjaus hallintaan TimeWorks® -ohjelmistolla

  • Alansa jättiläinen taipuu lähes kaikkiin operatiivisen toiminnanohjauksen tarpeisiin - vain mielikuvitus on rajana
  • Runsaasti toimialakohtaisia asennuspaketteja, joita on helppo muokata tarpeiden mukaisiksi kokonaisuuksiksi
  • Helposti integroitavissa osaksi käyttäjäorganisaatioiden käytössä olevia toiminnanohjauksen ratkaisuja

Monipuolinen resurssien varaus- ja toiminnanohjauksenjärjestelmä

Mercantus TimeWorks®-ohjelmisto taipuu lähes kaikkeen, mitä mielikuvitus voi tuottaa. Ohjelmistoasennuksen ominaisuudet riippuvat organisaatiokohtaisesta määrittelystä sekä toimialakohtaisesta asennuspaketista. Mikäli tarpeet muuttuvat, niin ominaisuuksia on otettavissa käyttöön tarpeen mukaan, mutta perusajatuksena on pitää ohjelmisto mahdollisimman helppokäyttöisenä ilman turhia toimintoja.

Varattavien resurssien monimuotoinen hallinta

Varattavina kohteina voivat olla vaikkapa henkilö, laite, ajoneuvo, tila/paikka, tavara (saldon hallinta), tapahtumat ja kurssit (mm. osallistujien hallinta), palvelut ja projektit tai näiden yhdistelmät. Varausten hallintaa helpottavat mm. monimuotoiset kalenteritoiminnot, toistuvien varausten ja työjonojenhallinta. Järjestelmä sisältää myös monimuotoiset resurssirekisterit (mm. osaamisen hallinta, alueellinen kohdistus, resurssiryhmien hallinta, monimuotoiset hinnoitteluelementit jne.)

Hyvin laaja perustoiminnallisuus

Perusominaisuuksina mm. tarpeiden mukainen resurssien varauslomake, monipuolinen asiakkuuksien hallinta, työjonojen- ja projektienhallinta, tehtävien raportointi- ja hyväksytysprosessit, varausten hakukone, tarjousten-, sopimusten-, lähetteiden-, varausvahvistusten- ja lomakkeidenhallinta (mm. sähköiset allekirjoitukset), laskutus- ja myyntireskontra, laskutusnimikerekisteri, erilaisten verokantojen hallinta, varausehdotusten luonti ja hyväksyttämisprosessit, monimuotoiset yksilölliset raportit kaikesta tietokantaan tallennetusta tiedosta, laaja käyttöoikeuksien hallinta (yksilölliset toimintaympäristöt näkymät eri käyttäjäryhmille), kielivalinnat jne. Perusominaisuuksia on yli 1000, joiden pääkohdat selviävät tarkemmin ominaisuusluettelosta.

Yhdistä toiminnallisuus osaksi organisaatiosi toiminnanohjausta

Mercantus TimeWorks®-ohjelmisto on erittäin helppo integroida osaksi organisaatioiden kokonaisratkaisua. Integraation kohteita voivat olla vaikkapa taloushallinto, IoT-ratkaisut (Internet of Things), kassajärjestelmät, lukitus jne.

Yksilölliset varausjärjestelmät asiakkaille

Järjestelmään voidaan luoda asiakkaille suunnattu yksilöllinen resurssien ja palvelujen varausjärjestelmä maksutoiminnoin. Ulkoinen varausjärjestelmä voidaan rajapintojen avulla toteuttaa myös kolmansien osapuolien toimesta (esim. asiakkaamme oma mainostoimisto tai meidän kilpailuttamat mainostoimistot). Ulkoiset varausjärjestelmät toimivat myös esim. matkapuhelimella.

Ainutlaatuinen moduulitekniikka yksilöllisten toimintaympäristöjen luontiin

Moduulitekniikka mahdollistaa täysin yksilöllisten toimintaympäristöjen, toiminnallisuuksien ja ulkoasujen luonnin hyvin kustannustehokkaasti, ilman että ohjelmistopäivitysten saatavuus vaarantuu.

Esimerkkejä toimialakohtaisista asennuspaketeista

Kaupunkien ja kuntien varausjärjestelmät (kaikki resurssit optimaalisesti hallintaan), tapahtumajärjestäjät ja kulttuurialat (mm. museoiden toiminnanohjaus), työtehtävien toiminnanohjaus (mm. lukkoliikkeet, kylmähuollot, rakennuskuivaus, opas- ja tulkkauspalvelut, konsulentit, henkilöstöpalvelut, siivousala, koneliiketoiminta), varausjärjestelmät (mm. nostopalveluiden-, ajoneuvojen- ja laitevaraustentoiminnanohjaus), matkailualan- ja majoitustoiminnan ratkaisut (esim. asuntohotellit, matkanjärjestäjät), jne.

Ota meihin yhteyttä, niin esittelemme miten ohjelmistomme soveltuu tarpeisiinne

Soita 09 4257 9600 Ota yhteyttä lomakkeella